پنجمین جلسه اتاق فکر با حضور فعالان اقتصادی ، پیشکسوتان ، اساتید و برخی از مدیران وزارت صنایع برگزار شد.
گالری تصاویر
دومين نشست ملي روساي تشكل هاي استاني
دومين نشست ملي روساي تشكل هاي استاني