اسامی افراد منتخب در جشنواره طراحی ایرانی به زودی در سایت شورا درج خواهد شد.
گالری تصاویر
مجمع عمومی بازارهای مبل و موبایل ایران