28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

هفتاد و یکمین جلسه کمیته علمی

هفتاد و یکمین جلسه کمیته علمی
روابط عمومی شورای ملی مبلمان
هفتاد و یکمین جلسه کمیته علمی
هفتاد و یکمین جلسه کمیته علمی شورای ملی مبلمان با حضور دبیرکل، مدیرجرایی و اعضای کمیته علمی در تاریخ 27/8/1397 در محل دبیرخانه شورا تشکیل شد. در این جلسه به بررسی و ارزیابی عملکرد اتاق فکر شورا در خصوص موضوع استارت آپ ها پرداخته شد و جناب آقای علیخانی دبیرکل محترم شورا اظهار داشتند موضوعات اتاق فکر شورا باید در ذهن مخاطبین ایجاد سوال و نیاز نماید و ما با یافتن پاسخ و ارایه آموزش این نیازها را برطرف نمائیم. از آنجایی که یکی از اهداف تشکیل اتاق فکرشورا ، آموزش و انتقال تجربیات موفق به اعضاء می باشد شورا به عنوان یک تشکل فراگیر و ملی وظیفه دارد فعالان اقتصادی صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون را به سوی روش های جدید کسب و کار در جهت بهبود کیفیت تولید، روش های عرضه و توزیع جدید،کاهش قیمت تمام شده محصولات و توسعه صادرات محصولات تشکل های عضو و فعالان اقتصادی هدایت نماید.
در این راستا شورا به عنوان یک پل ارتباطی بین بخش ها و گروه هایی که مسایل، مشکلات و نیازها را احساس می کنند با سایر بخش هایی که توانمندی رفع این مشکلات و نیازها را دارد عمل نماید. در ادامه این جلسه اعضای کمیته علمی دیدگاه های خود را در خصوص نحوه برگزاری جلسات اتاق فکر و تشکیل کارگروه های تخصصی در این خصوص ارایه نمودند و در نهایت تصمیمات مشروحه در زیر توسط اعضا اتخاذ گردید:
1- برای بهره برداری بیشتر و جلوگیری از اتلاف وقت، موضوعات از قبل با حضور کارشناسان ذیربط در کمیته علمی مطرح و ابعاد آن بررسی شود و محورهای قابل طرح تعیین و در جلسه با هدایت کامل به بحث گزارده شوند.
2- موضوعات و مباحث اتاق فکر با استفاده از ابزارهای رسانه ای در اختیار شورا( پیامک، سایت و...) نظر خواهی ( حذف موضوع، تغییر آن، و یا اولویت بندی آن ها و...) و پیشنهادات جمع بندی و مورد بهره برداری قرار گیرد. مباحث اتاق فکر مستند سازی شده و در اختیار عموم قرار گیرد.
3- برای ارائه مطالب در اتاق های فکر در صورت لزوم و وجود، کتاب های تخصصی، جزوات و... تهیه و در اختیار شرکت کنندگان در جلسات اتاق فکر قرار گیرد.
4- از نمایندگان رسانه ها و خبرنگاران نشریات تخصصی برای حضور در اتاق های فکر و نشر مطالب دعوت به عمل آید.
5- برای تکمیل موضوعات استارت آپ های مبلمان و دکوراسیون( اتاق فکر مورخ 22 آبانماه) اقدامات زیر انجام گیرد:
5-1 دعوت از دکتر ولیزاده استاد مرکز علمی کاربردی مبلمان و دکوراسیون به جلسه کمیته علمی مورخ 10 آذرماه.
5-2 برگزاری جلسه کارگروه استارت آپ با حضور کارشناسان شرکتها ودست اندرکاران تجارت الکترونیک صنف و صنعت.
5-3 برگزاری جلسه دوم استارت آپ های مبلمان و دکوراسیون در تاریخ 27 آذرماه.
6- در صورت نیاز به ارائه مطالب تخصصی کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوعات اتاق فکر برنامه ریزی و اجرا شود.