ساعت 11:49

معاون تشکلهای اتاق ایران از ایجاد فرصتهای جدید تجاری و سرمایه گزاری خبر داد.

معاون تشکلهای اتاق ایران از ایجاد فرصتهای جدید تجاری و سرمایه گزاری خبر داد.
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
معاون تشکلهای اتاق ایران از ایجاد فرصتهای جدید تجاری و سرمایه گزاری خبر داد.
معاونت تشکل های اتاق ایران با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان نشستی با عنوان تبیین فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و چگونگی ورود به بازار عمان برگزار خواهد کرد با عنایت به شرایط پیش آمده در سال های اخیر در عرصه تعاملات بین المللی و تجارت خارجی ، شاهد سوق و توجه فعالان اقتصادی به همکاری مشترک وحضور در بازار کشور کشور عمان در قالب سرمایه گذاری ، ثبت شرکت و غیره بوده ایم ، در همین راستا با هدف تبیین کامل شرایط کسب و کار در عمان ،مشوق ها و محدودیت های موجود و همچنین فرصت جدید فراهم شده در جهت گسترش همکاری های اقتصادی فی ما بین دو کشور ،معاونت تشکل های اتاق ایران در نظر دارد با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان نشستی با عنوان تبیین فرصت تجاری و سرمایه گذاری و چگونگی ورود به بازار عمان را از ساعت 10 روز شنبه 23 شهریور سال جاری در محل اتاق ایران برگزار نماید.
لطفا جهت اطلاع بیشتر با دفتر معاونت تشکلهای اتاق ایران تماس حاصل فرمایید.