28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

طرح وزارت صنعت برای توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه و چین

طرح وزارت صنعت برای توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه و چین
وزیر صنعت معدن و تجارت
طرح وزارت صنعت برای توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه و چین
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: باید بدانیم که سال آینده پیشران موتور اقتصاد ما حتما صادرات باید باشد. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: باید بدانیم که سال آینده پیشران موتور اقتصاد ما حتما صادرات باید باشد.

وی افزود: با این روند و گرانی‌ها تقاضای داخلی افت خواهد کرد، ولی برای صادرات ظرفیت داریم و باید این مسئله به یک امر فوری تبدیل شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: وزارت صنعت در حال حاضر برای صادرات به 15 کشور همسایه به اضافه چین و هند  پروژه دارد و ما می‌خواهیم اتاق بازرگانی ایران کارگروهی را در این خصوص تشکیل دهد تا با کمک بخش خصوصی و دولت صادرات به این کشورها افزایش یابد.

رحمانی بیان داشت: این در حالی است که واردات به این کشورها فقط 2.9 میلیارد دلار از ناحیه ایران است، در حالی که می‌توان به این کشورها صادرات زیادی انجام داد.
به نقل از خبرگزاری فارس