28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

دانشگاه علمی کاربردی انجمن مبلمان و دکوراسیون در مقطع کارشناسی بدون کنکور (بهمن۹۷) دانشجو می پذیرد:

دانشگاه علمی کاربردی انجمن مبلمان و دکوراسیون در مقطع کارشناسی بدون کنکور (بهمن۹۷) دانشجو می پذیرد:
روابط عمومی شورای ملی مبلمان
دانشگاه علمی کاربردی انجمن مبلمان و دکوراسیون در مقطع کارشناسی بدون کنکور (بهمن۹۷) دانشجو می پذیرد:
مهلت ثبت نام: ۱۶ لغایت ۲۳ بهمن دانشگاه علمی کاربردی انجمن مبلمان و دکوراسیون در مقطع کارشناسی بدون کنکور (بهمن۹۷) دانشجو می پذیرد:

طراحی مبلمان
مهلت ثبت نام: ۱۶ لغایت ۲۳ بهمن

تلفن: ۲- ۸۸۹۷۷۸۵۱ ۰۲۱

همراه : ۰۹۳۹۰۰۸۲۱۲۷