28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

به گزارش معاونت بین الملل اتاق ایران تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در دستور کار این معاونت قرار گرفت

به گزارش معاونت بین الملل اتاق ایران تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در دستور کار این معاونت قرار گرفت
معاونت بین الملل اتاق ایران:
به گزارش معاونت بین الملل اتاق ایران تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در دستور کار این معاونت قرار گرفت
تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران-سوریه در دستور کار این اتاق در سال 98قرار گرفت. به اطلاع کلیه اعضا علاقمند به عضویت در مجمع موسس اتاق مذکور دعوت می شود تا طی نامه ای در خواست خود را به این معاونت ارسال فرمایید.
جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره85732388 تماس حاصل فرمایید.