ساعت 13:43

برگزاری پاویون تجاری سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای از پنجم لغایت دهم نوامبر 2020

برگزاری پاویون تجاری سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای از پنجم لغایت دهم نوامبر 2020
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد:
برگزاری پاویون تجاری سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای از پنجم لغایت دهم نوامبر 2020
طبق تصمیمات اتخاذ شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت مشارکت در سومین نمایشگاه واردات چین و بنا به درخواست اتاق بازرگانی ایران برپایی پاویون تجاری سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای در ماه نوامبر سال جاری به اتاق ایران واگذار گردید.

با عنایت به تصمیم گیری های انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت جهت مشارکت در سومین نمایشگاه واردات چین و بنا به درخواست اتاق بازرگانی ایران مسئولیت برپایی پاویون تجاری سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین به اتاق ایران واگذار گردید .با توجه به محدودیت زمانی لطفا تا پایان وقت اداری روز

سه شنبه مورخ 27 خرداد سال جاری درخواست خود را به این معاونت ارسال فرمائید .

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.ciie.orj/zbh/en/مراجعه فرمائید.