28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

اطلاعيه بانك مركزی؛ تسهيل فرآيند واردات در مقابل صادرات در سامانه نیما

اطلاعيه بانك مركزی؛ تسهيل فرآيند واردات در مقابل صادرات در سامانه نیما
بانک مرکزی اعلام کرد:
اطلاعيه بانك مركزی؛ تسهيل فرآيند واردات در مقابل صادرات در سامانه نیما
در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل صادرات غیر واگذاری پروانه صادارتی، ارتباط مستقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان در سامانه نیما و در بستر ارتباطی سامانه جامع تجارت برقرار شده است. بدین ترتیب در چارچوب دستورالعمل شماره ۹۷/۲۹۹۸۷۴ مورخ 97.8.27 و بسته تشویقی ابلاغی مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ ، صادرکنندگان می توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را در قالب «آگهی» در سامانه جامع تجارت به ثبت رسانده و واردکنندگانی که متقاضی استفاده از این ارزها هستند، با صادرکنندگان وارد مذاکره و معامله شوند.

رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان، منوط به طی کردن کامل فرآیند و ثبت اطلاعات پروانه صادراتی در بانک عامل توسط واردکننده خواهد بود و ثبت آگهی به خودی خود موجب رفع تعهد نمی شود.
به نقل از فارس