حضرت امیر میفرمایند:سخن گفتن با دیگران را زیبا کنید تا پاسخ زیبا از آنان بشنوید.

شورای ملی مبلمان

ایجاد شورای ملی مبلمان کشور،تجمیع ظرفیت های کارشناسی در حوزه تولید، توزیع، صادرات، نوآوری و سرمایه انسانی صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور است و امیدواریم این تشکل که برآیند تشکل های فعال هنر-صنعت مبلمان است بتواند گام های موثری در افزایش سطح کمی و کیفی توانمندی های این صنعت بردارد. به گزارش البرز نیوز، علی انصاری عضو اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و بازرگانی تهران و اتاق ایران ضمن اظهار این مطلب گفت: هنر – صنعت مبلمان یک هنر- صنعت دانش بنیان است، به این معنی که تمام اتفاقات چند سال اخیر مبتنی بر دانش افزایی سرمایه انسانی بوده و در آینده نیز خواهد بود.

این کار آفرین اقتصادی با ابراز خشنودی از ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی و ایجاد وزارتخانه صنعت و تجارت گفت: این حرکت ارزشمند دولت محترم و مجلس محترم در واقع تایید واقعیتی است که به رابطه دو سویه صنعت و تجارت اشاره دارد، به این معنی که یک تولید کننده باید به ظرایف و دقایق تجارت و یک تاجر به پیچیدگی ها و دشواری های تولید واقف و آگاه باشد و رابطه دو سویه صنعت و تجارت یک اصل پذیرفته جهانی است.

رییس انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون در ادامه افزود: به گمان بنده در ساختار اداری کشور، همچنان جایگاه یک وزارتخانه خدماتی احساس می شود، به این معنی که مشخصاً به خدمات اجتماعی در حوزه های مختلف بپردازد.

وی با اشاره به مساعدت های موثر و مباحث ارزشمند مطرح شده در اتاق تهران و اتاق ایران گفت: اتاق، در واقع تصمیم گیرنده و مغز متفکر اقتصاد در بخش غیر دولتی است و بنده خوشحالم که در این تشکل فعالیت می کنم و با اغتنام فرصت از کمک هایی که برای ایجاد شورای ملی مبلمان از ناحیه اتاق شده است صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.

انصاری ابراز امیدواری نمود تشکل های فعال هنر صنعت مبلمان مانند گذشته مشارکتی فعال در ایجاد و فعالیت این شورا از خود نشان دهند.