حضرت رسول (ص) می فرمایند:مومن همواره در جستجوی حکمت است.

ششمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان،طراحی، هنر و دکوراسیون

با همکاری:شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته

اهداف:

    -معرفی شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته

    -ایجادزمینه ارتباط و تعامل شورا با نهادها و سازمان های ذیربط برای توسعه فعالیت ها

    -احصاء وشناسایی مشکلات صنف و صنعت مبلمان و تعیین راهکارهای رفع و اصلاح آن ها

    - تقویت ارتباط وتعامل تشکل های مرتبط باصنف و صنعت مبلمان ودکوراسیون بایکدیگر

    -جذب اعضای جدید به شورا

با حضور:اعضاء و مدعوین تشکل های وابسته به شورا، وزرا، روسا، معاونین ، مدیران، کارشناسان و مشاوران دستگاه ها و نهادهای اقتصادی دولتی از قبیل وزارت خانه های صنعت،معدن و تجارت، جهاد کشاورزی وامور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، سازمان های استانی وزارتخانه ها، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی مدیران و اعضای اتاق بازرگانی ایران،اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تهران و...، روسا، اساتید و دانشجویان دانشگاه ها، دستگاه های اقتصادی دولتی و خصوصی، پیش کسوتان صنف، صاحبان صنایع وبازرگانان، سایر تشکل هایی که با این صنف در ارتباط هستند و ثبت نام کنندگان در سایت دکو.

محورهای کنفرانس:

    1- ضرورت وجود تشکل های ملی صنفی برای بهبود و پیشرفت امور صنف و صنعت

        -جایگاه شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته و توانمندی های بالقوه آن در شناسایی و حل و رفع مشکلات موجود در صنف و صنعت

        -چشم انداز توسعه اقتصادی و ارتقاء تخصصی تشکل های زیر مجموعه شورا

    2- اثر تحریم ها در فرصت ها و تهدید های صنعت مبلمان و دکوراسیون

        -روش های تامین و بهره گیری از مواد اولیه داخلی و تعیین راه های صحیح واردات با هزینه های کمتر

        -تجارت مبلمان و دکوراسیون(چشم اندازها، چالش ها،بازاریابی و فرصت های ملی و بین المللی در زمان تحریم)

    3-آشنایی و معارفه شورا با تشکل های بین المللی (جهانی و منطقه ای) مبلمان و دکوراسیون