کسی که کوه را از میان برداشت ،کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

آئین نامه

لینک عضویت در انتهای آیین نامه قرار دارد

آیین نامه عضویت در شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران :
 
كليه تشکل های صنفی، صنعتی، تجاری و علمی(اتحادیه ها ،انجمن ها، کانون ها و ...) در صورت دارا بودن شرايط عمومی و اختصاصی زير مي‌توانند به عضويت شورا  درآيند :
الف: شرایط عمومی
1- دارا بودن مجوز فعالیت رسمی از یکی از مراجع ذیربط :
2- موضوع فعالیت تشکل با مبلمان و دکوراسیون و صنایع وابسته  ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد.
3- قبول و اجرای مصوبات شورا.
4- پرداخت وروديه
5- پرداخت حق عضویت سالیانه بطور منظم.
تبصره : در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت شورا را از دست دهد ،از عضويت در شورا مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .
ب: شرایط اختصاصی
1- داشتن مصوبه هیئت مدیره تشکل به منظور عضویت در شورا.
2- رائه فرم درخواست تکمیل شده و سایر مدارک مورد نیاز عضویت .
3- تصویب کمیته عضویت شورا .
تبصره- کمیته عضویت شورا متشکل از دو نفر از اعضای هیأت مدیره ( به انتخاب هیأت مدیره ) و دبیر کل شورا تشکیل می شود .
ج : انواع عضویت در شورا
1- عضویت اصلی: کلیه تشکل ها و نهادهای تولیدی، صادراتی، وارداتی، توزیعی، علمی و خدماتی فعال در حوزه هنر – صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته که مورد تأیید معاونت امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران می باشند با تصویب هیأت مدیره "شورا" به عضویت اصلی "شورا" پذیرفته خواهند شد . تشکل ها و نهادهای موصوف عضویت خود را با تعیین و معرفی یک نفر نماینده واجد شرایط ( رئیس یا نایب رئیس و یا عضو هیأت مدیره ) برای حضور در مجمع عمومی اعمال می کنند . 
2- عضویت وابسته : تشکل ها و نهادهایی که در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت شورا فعالیت می کنند ، در صورت تصویب هیأت مدیره "شورا" می توانند به عضویت وابسته "شورا" در آیند .
3- عضویت افتخاری : فعالان اقتصادی نمونه ملی و استانی در حوزه های تولید ، صادرات، واردات، توزیع و خدمات مربوطه، شخصیت های علمی، دانشگاهی و پژوهشی ، چهره های ماندگار ، نخبگان ، پیشکسوتان ، و اشخاصی که خدمات ویژه و برجسته ای برای هنر –  صنعت مبلمان ، دکوراسیون و صنایع وابسته انجام داده اند، با تصویب هیأت مدیره "شورا" می توانند به عضویت افتخاری "شورا" در آیند .
تبصره: اعضای وابسته و افتخاری در شورا فاقد حق رأی در مجامع عمومی می باشند .
د : موارد تعليق يا محروميت از عضويت در شورا  
1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اساسنامه شورا        
2-  عدم رعايت مفاد اساسنامه و مصوبات شورا به تشخیص هیأت مدیره
3- از دست دادن شرايط مندرج در آئین نامه عضویت شورا.
4- آراء قطعي صادره از سوي مراجع صالحه.
تبصره – در موارد بندهاي 1 ، 2 و 3 عضويت تشکل مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درمي آيد و تا رفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ، حق راي نخواهد داشت.

ضمن مطالعه ی آیین نامه فوق آن را می پذیرم  

برای عضویت در شورا اینجا کلیک نمایید