اسامی افراد منتخب در جشنواره طراحی ایرانی به زودی در سایت شورا درج خواهد شد.

کارگاه آموزشی

عنوان تاریخ انتشار
کارگاه آموزشی لوئیجی کولانی طراح بزرگ آلمانی 29 شهریور 1393