کسی که کوه را از میان برداشت ،کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

کارگاه آموزشی

عنوان تاریخ انتشار
کارگاه آموزشی لوئیجی کولانی طراح بزرگ آلمانی 29 شهریور 1393