کسی که کوه را از میان برداشت ،کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

همایش ها و نشست ها

عنوان تاریخ انتشار
کنفرانس بین المللی دکو 2014 08 تیر 1393