اسامی افراد منتخب در جشنواره طراحی ایرانی به زودی در سایت شورا درج خواهد شد.

همایش ها و نشست ها

عنوان تاریخ انتشار
کنفرانس بین المللی دکو 2014 08 تیر 1393