پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: مومن، همواره در جستجوی حکمت است.

همایش ها و نشست ها

عنوان تاریخ انتشار
کنفرانس بین المللی دکو 2014 08 تیر 1393