امام حسین (ع) میفرمایند: از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است.

همایش ها و نشست ها

عنوان تاریخ انتشار
کنفرانس بین المللی دکو 2014 08 تیر 1393