ششمین جلسه اتاق فکر شورا با حضور پیشکسوتان ،اساتید و فعالان صنف و صنعت برگزار گردید.

همایش ها و نشست ها

عنوان تاریخ انتشار
کنفرانس بین المللی دکو 2014 08 تیر 1393