حضرت امیر میفرمایند:سخن گفتن با دیگران را زیبا کنید تا پاسخ زیبا از آنان بشنوید.

کارگاه آموزشی لوئیجی کولانی طراح بزرگ آلمانی

به گزارش روابط عمومی کنفرانس دکو 2014؛ کارگاه آموزشی لوئیجی کولانی، بزرگترین طراح صنعتی قرن بیستم با عنوان"طراحی به سبک کولانی در تاریخ بیست و سوم مهرماه در سالن اجتماعات بازار مبل ایران، شماره 3 برگزار می شود. علاقمندان به حضور در این کنفرانس از این قسمت می توانند مراحل ثبت نام را انجام دهند. 

پیوست ها :
              کارگاه کولانی