شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را به شیعیانش تسلیت عرض میکنیم.

تاریخچه دکو 2013

 در تيرماه 1387 ، صنعت مبلمان و دکوراسيون کشور شاهد برگزاري اوّلين و مهمترين رويداد علمي فرهنگی کشور - کنفرانس دکو 2008 - توسط انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون بود. دستاوردهاي با ارزش  کنفرانس دکو ، انجمن را بر آن داشت تا هرساله با برگزاري کنفرانس بين المللي دکو ، در راستاي بهبود اين صنعت گام هاي بلندي بردارد.
     کنفرانس بين المللي دکو با هدف همگرايي دست اندرکاران صنعت مبلمان و نهادهاي علمي و پژوهشي و نيز ايجاد ارتباط و جلب حمايت سازمان ها و نهادهاي خصوصي، دولتي و  بين المللي براي  توسعه کمي و کيفي اين صنعت و حرفه، تبادل اطّلاعات، تجربيات و دانش بکار رفته در اين حوزه، هر ساله در مهرماه در سالن همايشهاي بين المللي صدا و سيما، برگزار گردیده است.
      در سال 1391 با تشکیل شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته به عنوان یک تشکل ملی، فراگیر و متولی در صنعت و تجارت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته مقرر شد همایش دکو در سال 1392 توسط شورای مزبور برگزار گردد. بر همین اساس ششمین کنفرانس بین المللی دکو با نام دکو 2013 در پانزدهم مهرماه سال 1392  توسط شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته برگزار خواهد شد
محورهای کنفرانس:
    1-ضرورت وجود تشکل های ملی صنفی برای بهبود و پیشرفت امور صنف و صنعت .
        -جایگاه شورای ملی مبلمان ، دکوراسیون ایران و صنایع وابسته و توانمندی های بالقوه آن در شناسایی و حل و رفع مشکلات موجود در صنف و صنعت.
        -چشم انداز توسعه اقتصادی و ارتقاء تخصصی تشکل های زیر مجموعه شورا.
    2- اثر تحریم ها در فرصت ها و تهدید های صنعت مبلمان و دکوراسیون.
        -روش های تامین و بهره گیری از مواد اولیه داخلی و تعیین راه های صحیح واردات با هزینه های کمتر.
        -تجارت مبلمان و دکوراسیون(چشم اندازها،چالش ها،مارکتینگ و فرصت های ملی و بین المللی در زمان تحریم).
    3-آشنایی و معارفه شورا با تشکل های بین المللی(جهانی و منطقه ای) مبلمان و دکوراسیون.