شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را به شیعیانش تسلیت عرض میکنیم.

تاریخچه دکو 2012

دکو :در تيرماه 1387، صنعت مبلمان و دکوراسيون کشور شاهد برگزاري اوّلين و مهمترين رويداد علمي فرهنگی کشور - کنفرانس دکو 2008 - بود. دستاوردهاي با ارزش  کنفرانس دکو ،  انجمن را بر آن داشت تا هرساله با برگزاري کنفرانس بين المللي دکو ، در راستاي بهبود اين صنعت گام هاي بلندي بردارد. کنفرانس بين المللي دکو با هدف همگرايي دست اندرکاران صنعت مبلمان و نهادهاي علمي و پژوهشي و نيز ايجاد ارتباط و جلب حمايت سازمان ها و نهادهاي خصوصي ، دولتي و  بين المللي براي  توسعه کمي و کيفي اين صنعت و حرفه، تبادل اطّلاعات، تجربيات و دانش بکار رفته در اين حوزه، هر ساله در مهرماه در سالن همايشهاي بين المللي صدا و سيما، برگزار گردیده است. پنجمین کنفرانس بین المللی دکو با نام دکو 2012  به زودی برگزار  می گردد.

محورهای کنفرانس دکو 2012
    - تجارت مبلمان (چشم انداز، چالش ها، مارکتینگ و فرصت های ملی و بین المللی)
    - هنر و مبلمان ایرانی (سبک شناسی، فرهنگ استفاده، شیوه زندگی)
    - جایگاه علمی و کاربردی هنر مبلمان و دکوراسیون در دانشگاه ها
    - جایگاه هنر و صنایع مرتبط با دکوراسیون در زندگی امروز
    - گونه شناسی مبلمان (تیپولوژی Typology)
    - مبلمان سبز (طراحی پایدار، فاکتورهای انسانی، محیط زیست)
    - استاندارد در طراحی و تولید مبلمان (ملی، منطقه ای و بین المللی)