شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را به شیعیانش تسلیت عرض میکنیم.

تاریخچه دکو 2009

محورهای کنفرانس دکو 2009:
    - جایگاه هنر و صنعت مبلمان و دکوراسیون در ایران و جهان
    - چشم انداز و چالش های صنعت مبلمان و دکوراسیون
    - روش ها و سیستم های نوین طراحی و تولید مبلمان و دکوراسیون
    - بازاریابی، شبکه های توزیع و مهندسی فروش، مدیریت ارتباط با مشتری
    - استانداردهای بین المللی طراحی و تولید مبلمان 
    - مهندسی فاکتورهای انسانی در صنعت مبلمان و دکوراسیون
    - فنگ شویی و توازن و ایجاد سیرکولاسیون انرژی
    - بررسی الگوی مصرف در زنجیره تأمین، طراحی و تولید مبلمان
 
میزگردهای برگزار شده در کنفرانس دکو 2009 :
    - فرصت ها و چالش های جایگاه صادراتی صنعت مبلمان
    - آسیب شناسی تجارت جهانی مبلمان از نگاه تولیدکنندگان بزرگ آسیا
 
میزگردهای برگزار شده در کنفرانس دکو 2010 :
    - فرصت و چالش های پیش روی صنعت مبلمان و دکوراسیون
    - مالکیت معنوی و کپی رایت
 
کارگاه های آموزشی برگزار شده در کنفرانس دکو 2009 :
    - روشهای نوین طراحی و تولید مبلمان
    - برندسازی در صنعت مبلمان
    - بازاریابی و مهندسی فروش
    - مهندسی نور و نورپردازی
    - فنگ شوی و سیرکولاسیون انرژی در محیط
    - چیدمان و دکوراسیون نمایشگاه ها و فروشگاه های مبلمان
    - خلاقیت و نوآوری در صنعت مبلمان