ششمین جلسه اتاق فکر شورا با حضور پیشکسوتان ،اساتید و فعالان صنف و صنعت برگزار گردید.
آرشیو اخبار
از تاریخ تا تاریخ