جلسه کمیته علمی شورا هر هفته برگزار می گردد لطفا نظرات خود را به روابط عمومی شورا ارسال فرمایید تا در این کمیته مطرح گردد.
1 مورد در زمان 5.839 ثانیه یافت شد
یک مقام وزارت کار گفت:

یک مقام مسئول وزارت کار ۸ مشکل مهم و اساسی تولید داخلی را اعلام کرد.