تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است. امام جواد(ع)

پربازد یترین ها
1 مورد در زمان 5.229 ثانیه یافت شد
نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران
جای اهدا این جایزه به پیسکسوتان و فعالان کارآفرینی در کشور که شاهد هستیم آن چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرند، بسیار خالی بود.