ایام شهادت فاطمه زهرا(س) تسلیت باد.

1 مورد در زمان 5.506 ثانیه یافت شد
فاز نخست کوریدور بین المللی حمل و نقل شمال به جنوب:

با ورود اولین قطار باری حامل الوارهای روسی از طریق آذربایجان به خاک ایران، فاز نخست کوریدور بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب به بهره برداری رسید.