پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: مومن، همواره در جستجوی حکمت است.

1 مورد در زمان 6.604 ثانیه یافت شد
راه حل استارت آپی برای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

حضور بیش 1.3 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی و نرخ بیکاری 20 درصدی آن، نشان از اهمیت موضوع حرفه آموزی به دانشجویان برای ورود به بازار کار دارد