پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: مومن، همواره در جستجوی حکمت است.

1 مورد در زمان 6.965 ثانیه یافت شد
رئیس اتاق بازرگانی تهران :

رئیس اتاق بازرگانی تهران از صعود ۱۹ پله‌ای رتبه ایران در شاخص آزادی‌های اقتصادی خبر داد و گفت: رتبه ایران به ۱۳۰ رسید که این موفقیت بزرگی است.