کسی که کوه را از میان برداشت ،کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

1 مورد در زمان 5.079 ثانیه یافت شد
در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور داریم، گفت: ۹۰ درصد این واحدها را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند و از این میزان فقط حدود ۶۵ درصد فعال هستند.