تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است. امام جواد(ع)

پربازد یترین ها
1 مورد در زمان 5.421 ثانیه یافت شد
در آذرماه؛

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۹.۷ درصد افزایش یافت.