تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است. امام جواد(ع)

پربازد یترین ها
1 مورد در زمان 5.167 ثانیه یافت شد
خبری خوش از مرکز آمار:

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه نخست امسال با نفت را ۵.۶ درصد و بدون نفت را نیز ۶ درصد اعلام کرد.