کسی که کوه را از میان برداشت ،کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

3 مورد در زمان 5.407 ثانیه یافت شد
بانک مرکزی اعلام کرد:

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است.

نرخ سود بانکی، علی الحساب محاسبه می شود

شورای پول و اعتبار هیچ درصدی برای سود سپرده ها اعلام نکرده است.

بانک مرکزی اعلام کرد:

بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.