کسی که کوه را از میان برداشت ،کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

1 مورد در زمان 5.567 ثانیه یافت شد
اخبار جدید مالیاتی:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده را مانع جدی پیش روی بخش تولید اعلام کرد و از دو گام جدی مالیاتی برای حمایت از تولید در سال ۹۷ خبر داد.