امام حسین (ع) میفرمایند: از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است.
7 مورد در زمان 6.381 ثانیه یافت شد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند

کارگاه آموزشی اصول و فنون و مذاکره و قراردادهای بین‌المللی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند

 مرکز آموزش اتاق تهران یک کارگاه آموزشی با عنوان «فرصت‌های متقابل ایران و چین در مسیر رشد  اقتصادی» برگزار می‌شود.

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای ایفای وظایف و مسئولیت‌های آموزشی خود در مرداد ماه امسال سه کارگاه و یک دوره آموزشی برای فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران برگزار می‌کند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند:

اتاق تهران در ادامه نشست‌های بررسی ظرفیت‌های صادراتی به کشورهای خارجی به دو کشور ترکیه و عراق می‌پردازد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران، دوره آموزشی آشنایی با تجارت الکترونیک ویژه بازرگانان برگزار می‌کند. به دنبال تحولات شتابناک ابزارها و شیوه‌های بازاریابی، مرکز آموزش اتاق تهران نیز قصد دارد، دوره آموزشی آشنایی با تجارت الکترونیک را به منظور ارتقای توانمندی‌های بازرگانان در بازارهای داخلی و خارجی برگزار کند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند:

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند: