پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: مومن، همواره در جستجوی حکمت است.

1 مورد در زمان 6.235 ثانیه یافت شد
پنجاهمین نشست شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی:

 این نشست با گزارش یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، درباره واردات و صادرات و مقایسه فهرست کالاهاي منتخب تولیدي در شش ماهه نخست سال 1396و 1397 آغاز شد.