جلسه کمیته علمی شورا هر هفته برگزار می گردد لطفا نظرات خود را به روابط عمومی شورا ارسال فرمایید تا در این کمیته مطرح گردد.
گالری تصاویر
دومين نشست ملي روساي تشكل هاي استاني
دومين نشست ملي روساي تشكل هاي استاني