پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: مومن، همواره در جستجوی حکمت است.

گالری تصاویر
اولین موزه صنعت نمایشگاهی کشور
اولین موزه صنعت نمایشگاهی کشور