امام حسین (ع) میفرمایند: از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است.
گالری تصاویر
اولین موزه صنعت نمایشگاهی کشور
اولین موزه صنعت نمایشگاهی کشور