جلسه کمیته علمی شورا هر هفته برگزار می گردد لطفا نظرات خود را به روابط عمومی شورا ارسال فرمایید تا در این کمیته مطرح گردد.
گالری تصاویر
اولین موزه صنعت نمایشگاهی کشور
اولین موزه صنعت نمایشگاهی کشور