پنجمین جلسه اتاق فکر با حضور فعالان اقتصادی ، پیشکسوتان ، اساتید و برخی از مدیران وزارت صنایع برگزار شد.

شورا در رسانه های داخلی

1
2
3
4
5
نشریه تجارت طلایی
ویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه روزنامه تعادل