امام حسین (ع) میفرمایند: از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است.

شورا در رسانه های خارجی

تست جراید
This text will be replaced
تست فیلم