پنجمین جلسه اتاق فکر با حضور فعالان اقتصادی ، پیشکسوتان ، اساتید و برخی از مدیران وزارت صنایع برگزار شد.

شورا در رسانه های خارجی

تست جراید
This text will be replaced
تست فیلم